Nabídka služeb společnosti BA&C 

Analýzy pro veřejnou správu

Analýzy rozdělí zkoumanou oblast na věci klíčové, důležité a nepodstatné.
Podstatou provádění analýz je identifikovat nutné a podstatné vlastnosti elementárních částí celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti. Společnost BA&C nabízí provádění komplexních analýz ve všech oblastech pro veřejnou správu, jejichž cílem je nastínit situaci zkoumaného problému z významných a také nevýznamných hledisek.

Building Information Modeling

Společnost BA&C nabízí zavedení metody BIM (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM). Tato metoda uspoří náklady na pořizování a rekonstrukce staveb a jejich provozování.

Facility management

Naše společnost se dále zabývá zavedením Facility managementu do společnosti, jakožto komplexního systému pro správu a řízení majetku. Nastavíme organizaci a řízení FM procesů, navrhneme zlepšení procesů sledování kontroly provozních a investičních nákladů, efektivně využijeme podporu informačních technologií pro oblast Facility managementu a zlepšíme komunikaci a řízení týmu pracovníků zabezpečující FM procesy.

Projektové řízení

Řízení projektů zahrnuje stanovení veškerých činností a procesů nutných k vypracování v rámci uceleného projektu s jasným harmonogramem (časovým a rozpočtovým) ke konkrétním aktivitám. Slouží jako podstatný nástroj k efektivnímu dosahování významných změn, pomáhá ke koordinaci jednotlivých činností ve společnosti a především zajišťuje dlouhodobou udržitelnost konkurenceschopnosti na trhu spojenou s maximálním profitem.

Řízení a zpracování
environmentálních projektů

Umíme zpracovat strategie i implementační plány v oblasti životního prostředí, energetiky či odpadového hospodářství. V rámci strategií zpracujeme studie proveditelnosti, CBA nebo podpůrné analýzy.

Standardizace procesů

Umíme nastavit procesy pro sjednocování postupů tak, aby vedly ke koordinaci, kompatibilitě a opakovatelnosti.
Standardizujeme „de iure“ i „de facto“ a učíme vás, jak nastavený standard používat.
Známe například standardy řady ČSN EN 15 221, řady ČSN ISO EN 41 000, standard BIM (Building Information Modeling), standard projektového řízení ISO 21 500.

Studie využitelnosti a proveditelnosti

Umožňuje nacházet nové možnosti uplatnění pro inovativní technologická řešení.
Komplexně řeší uplatnění nových technologií na domácím a zahraničním trhu. Opírá se o hlubokou analýzu tržního a dotačního prostředí s ohledem na technické a ekonomické možnosti klientů, jak z podnikatelského prostředí, tak veřejné správy.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google