O nás

Společnost BA&C se od svého začátku plně věnuje projektovému řízení.

Proč pracovat právě s námi?

Společnost BA&C nabízí své konzultační služby v oblastech projektového řízení a koordinace realizace investičních projektů v oblastech ICT, ITS a technologických systémů v průmyslu a energetice a projektové řízení staveb včetně řízení výstavby v prostředí BIM. Známe například standardy řady ČSN EN 15 221, řady ČSN ISO EN 41 000, standard BIM (Building Information Modeling) a standard projektového řízení ISO 21 500.

Umíme zpracovat strategie i implementační plány v oblasti životního prostředí, energetiky či odpadového hospodářství. V rámci strategií zpracujeme studie proveditelnosti, CBA nebo podpůrné analýzy.

Společnost Vám dále pomůže s uplatněním nových technologií na českém i světovém trhu prostřednictvím studie využitelnosti a proveditelnosti, technické a ekonomické analýzy vytipovaných oblastí, či zajištěním zdrojů financování. V rámci krizového řízení nastavujeme nové vhodné procesy, sestavujeme business plány a strategie. Specializujeme se na dotační možnosti plynoucí ze strukturálních fondů EU i státních grantů.

Kontaktní informace

B A a C s.r.o.
IČ: 04855329
Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1
www.baac.cz
info@baac.cz
Tel.: +420 222 311 528
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
Číslo b.ú.: 2400960376/2010