Studie využitelnosti a proveditelnosti

Studie využitelnosti a proveditelnosti

Umožňuje nacházet nové možnosti uplatnění pro inovativní technologická řešení

Komplexně řeší uplatnění nových technologií na domácím a zahraničním trhu. Opírá se o hlubokou analýzu tržního a dotačního prostředí s ohledem na technické a ekonomické možnosti klientů, jak z podnikatelského prostředí, tak veřejné správy.