Standardizace procesů

STANDARDIZACE PROCESŮ

Umíme nastavit procesy pro sjednocování postupů tak, aby vedly ke koordinaci, kompatibilitě a opakovatelnosti.

Standardizujeme „de iure“ i „de facto“ a učíme vás, jak nastavený standard používat.

Známe například standardy řady ČSN EN 15 221, řady ČSN ISO EN 41 000, standard BIM (Building Information Modeling), standard projektového řízení ISO 21 500.