Řízení a zpracování environmentálních projektů

ŘÍZENÍ A ZPRACOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH PROJEKTŮ

Umíme zpracovat strategie i implementační plány v oblasti životního prostředí, energetiky či odpadového hospodářství. V rámci strategií zpracujeme studie proveditelnosti, CBA nebo podpůrné analýzy.