Projektové řízení

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Řízení projektů zahrnuje stanovení veškerých činností a procesů nutných k vypracování v rámci uceleného projektu s jasným harmonogramem (časovým a rozpočtovým) ke konkrétním aktivitám.

Slouží jako podstatný nástroj k efektivnímu dosahování významných změn, pomáhá ke koordinaci jednotlivých činností ve společnosti a především zajišťuje dlouhodobou udržitelnost konkurenceschopnosti na trhu spojenou s maximálním profitem.