Analýzy pro veřejnou správu

ANALÝZY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Analýzy rozdělí zkoumanou oblast na věci klíčové, důležité a nepodstatné.

Podstatou provádění analýz je identifikovat nutné a podstatné vlastnosti elementárních částí celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti. Společnost BA&C nabízí provádění komplexních analýz ve všech oblastech pro veřejnou správu, jejichž cílem je nastínit situaci zkoumaného problému z významných a také nevýznamných hledisek.